GEODI: BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNİN YENİ BİÇİMİ

DetaylarHemen Indir

MOBIDI: SAHA VE OFİSTEKİ DOSTUNUZ

DetaylarHemen Indir

PROJELER

TEPE SERVİS MOBIDI İLE DAHA MUTLU!

Sİncan’da zabıtadan MOBIDI İle mobİl denetİm

DETAYLAR

ROTASIZ'A GEODI EŞLİK EDİYOR

Çevrimdışı Çalışabilir

MOBIDI ağ erişimine ihtiyaç duymadan çalışabilir. Mobil cihazınızın kapasitesi izin verdiği sürece binlerce kaydı sınırsız süre saklayabilirsiniz. MOBIDI dilerseniz çevrimiçi de çalışabilir. Bu yeteneğin birkaç önemli faydası olacaktır. Şantiye gibi uzak mekânlarda ağ erişimi gerçekten sıkıntılı olabilir veya kısıtlı internet kotanızı harcamak istemeyebilirsiniz.

MOBIDI verilerinin Ofis’e aktarımında 3 farklı tercihiniz olabilir:

  • Verileri aktarma, istediğim zaman aktaracağım. MOBIDI üzerinde tek bir tuş ile veri aktarımı başlar.
  • Wi-Fi bulursan aktar. Bu durumda bir Wi-Fi noktasına erişim olması durumunda bekleyen bütün kayıtlar aktarılacaktır.
  • Otomatik olarak aktar. Öncelik Wi-Fi olmak üzere yoksa 3G üzerinden en ekonomik yoldan aktarılır.

Tercihlerinizi MOBIDI Ofis’de projenizi oluştururken yaparsınız.

Toplanacak Veriyi Siz Tanımlayın

Hangi kullanıcı hangi verileri toplayacak siz belirlersiniz. MOBIDI ofis yazılımında şablonlar ve yenisi oluşturmanız için gereken bütün araçlar sunulacaktır.

Mobil Kullanıcılara Mesaj Gönderin

MOBIDI Ofis ile belirlediğiniz kullanıcı veya kullanıcı grubuna mesaj ve veri iletebilirsiniz. Mesajlar sayesinde yeni görev atamak, yönlendirmek, arıza gibi acil durumlar hakkında bilgi vermek çok kolaylaşır. Mesajlar konum, kısa yol gibi bilgileri de içerebilirler. Veri gönderme yeteneği ile Ofis’de var olan verileri mobil cihazlara gönderirsiniz. Bu şekilde kontrol edilecek yerler, fotoğrafı eksik binalar gibi veri bütünleme işleri yapılabilir. Mobil ortamda tamamlanan eksikler Ofis’de otomatik olarak birleşir.

Harita ve Raporlar Çok Kolay

MOBIDI ile yer ve zaman bilgileri otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgileri MOBIDI ofis ile haritada görmek, zamana ve diğer kriterlere göre süzmek ve raporlamak çok pratiktir. Haritalarda kayıtların nasıl görüneceği gibi bilgiler sizler tarafından belirlenir. Çekilen fotoğrafların yönleri gibi önemli bilgileri de haritada görürsünüz. MOBIDI Ofis sahadan toplanan bilgiler, Ofis’te girilen bilgiler, değişiklik bilgileri ile birlikte çok zengin raporlar oluşturabilir. Kimler, hangi zamanlar, durma noktaları, toplam mesafeler gibi bilgiler otomatik çıkartılır. MOBIDI Ofis konumdan yer adını da otomatik üretebilir. Konuma göre yapı, sokak, park adı veya diğer bilgileri otomatik olarak çıkartır ve rapora ekler.

GEODI Entegrasyonu

MOBIDI verileri GEODI tarafından da kullanılabilir. Farklı birimlerin topladığı veriler ya da belli kurallara uyan veriler GEODI için veri kaynağıdır. GEODI bu veriler içindeki metinsel bilgiyi aranır hale getirmekle kalmayıp, kaydı oluşturan kişileri, zamanı da işler. MOBIDI kayıtlarında geçen "yarın" gibi bir ifadeyi tanır ve bir sonraki gün için bir tarih bilgisi oluşturur. GEODI pek çok farklı bilgi kaynağını bir araya getirerek üst yönetimin işlerini de kolaylaştırır. Bu bilgilere MOBIDI’nin de dâhil olması operasyonel yükü azaltır.

BİZE ULAŞIN